fbpx

Spørsmål & svar

Er det like ille på alle grisefarmer? Hvorfor spør man ikke om lov før man filmer? Hvorfor lider griser på norske farmer? Hvordan ivaretas smittevern? Her finner du svar på vanlige spørsmål.

Hvorfor har man filmet på norske grisefarmer?

Nettverk for dyrs frihet mener åpenhet og kunnskap er viktig for demokratiet. Vi vil vise fram hvordan dyrene i det norske landbruket lever, selv om industrien selv vil holde det skjult. Gilde og industrien viser i reklamer og markedsførings­materiell et glansbilde av hvordan dyr lever, og prøver å skape et inntrykk av at griser har det godt på norske farmer. Det stemmer ikke.

Vi mener det er viktig å varsle om kritikkverdig forhold, for å gi dyrene verdige liv. Uanmeldte inspeksjoner viser et usminket bilde av hvordan dyrene lever. Dokumentasjonen vi har samler inn, bidrar til en faktabasert og seriøs debatt om hvordan dyr skal holdes i Norge.

Hva mener dere med betonggriser?
Gilde og norsk griseindustri forsøker å skape et bilde av at griser lever gode liv i landbruket. Dette stemmer ikke. Omtrent alle griser (99 %) er betonggriser – de lever innesperret på betong, får aldri bevege seg utendørs, kjenne solen på kroppen eller rote i jorda.
Er det like ille på alle grisefarmer?

Vi har funnet lovbrudd på samtlige av de inspiserte farmene. Det er forskjeller mellom farmene, noen er verre enn andre, men mange av problemene er en konsekvens av et industrialisert landbruk. Grisene holdes innendørs hele livet, i små betong­binger. Uansett hvor glad produsenten er i dyrene sine, er det umulig å gi intelligente, aktive dyr god dyrevelferd i trange, stimuli­fattige betong­binger.

Hvorfor er det nødvendig å filme uanmeldt, uten å spørre om lov?

Gilde og kjøtt­industrien har aldri vist noen interesse for å vise hvordan grisene faktisk lever. Tvert imot har de i en årrekke drevet aktiv villedning av forbrukerne til å tro at griser har det godt i kjøtt­industrien. Gilde har blant annet blitt kritisert av Forbruker­tilsynet for å vise villedende og usanne reklamer om dyre­velferden for gris til norske forbrukere. Nå forsøker også Gilde og Bonde­laget å stoppe våre bilder fra å se dagens lys. Ved å gå inn åpne dører i drifts­bygningene på norske farmer får man et reelt bilde av hvordan grisene lever i det norske landbruket.

Forbrukere og politikere har rett til å se sannheten om hvordan maten vår produseres, slik at vi tar beslutninger basert på kunnskap, ikke basert på falske reklamer fra industrien.

Er grisefarmene tilfeldig utvalgt?

Ja. Ingen av de 65 inspiserte produsentene er valgt ut på grunn av spesielt dårlig dyrevelferd eller liknende. Formålet har vært å inspisere ulike typer besetninger i ulike deler av landet for å få et representativt bilde av norsk griseindustri.

Hvordan kan jeg bidra til å gi grisene et bedre liv?

Det er flere måter å hjelpe grisene på norske farmer. Du kan hjelpe til ved å skrive under på vår underskrifts­kampanje, hvor vi ber politikere stille strengere krav til hvordan griser holdes. Du kan unngå å spise kjøtt, eller i alle fall unngå å kjøpe produkter fra Gilde og andre industrielle produsenter. Du kan også bli måneds­giver i Nettverk for dyrs frihet, for å hjelpe oss gjøre mer for dyrene i det norske landbruket.

Gilde og norsk kjøtt­industri har i mange tiår holdt informasjon om hvordan norsk grisekjøtt produseres, skjult for forbrukerne. Det vi ønsker med denne avsløringen er å gi samfunnet den informasjonen om norsk mat­produksjon som vi fortjener og har krav på. Slik kan vi forme våre egne meninger og ta bevisste valg. Vi håper alle og en hver nå går i oss selv og kjenner etter om dette er en industri vi føler at vi vil støtte.

Har ikke grisene det godt i norsk landbruk?

Gilde og norsk kjøtt­industri har skapt en myte om at griser lever gode liv på farmer i Norge. Dette stemmer ikke. Landbruket i Norge har blitt stadig mer industrialisert de siste årene, og jaget etter profitt har gått på bekostning av dyre­velferden. Det har blitt færre, men større farmer, dyrene holdes innendørs i små betong­binger, 99 prosent av grisene får aldri være ute, og det har blitt avlet så intenst på de at de får altfor mange unger. Alt dette gjøres for at industrien skal tilby billig kjøtt til forbrukere, samtidig som de tjener penger på dyrs lidelse.

Griser er intelligente og aktive dyr, de har et sterkt behov for å rote i jorda og knytter sterke familie­bånd. Ville griser føder i gjennomsnitt 4-6 unger. I fangenskap har griser blitt avlet til å føde flere og flere unger, og en purke føder i gjennomsnitt 16 unger per kull. Purken har ikke nok spener til alle ungene, som bidrar til at noen av ungene blir svakere og dør.

Griser lever på betong hele livet. En 100 kilos slaktegris har kun rett på under én kvadrat­meter med plass. Da er det ikke mulig å sikre god dyre­velferd. Vi mener at alle griser må få muligheten til å komme ut, rote i jorden og få nok plass til å utøve sine grunnleggende behov.

Har dere meldt grisefarmene til politiet og Mattilsynet?

Ja, vi har meldt alle de inspiserte grisefarmene til både politiet og Mattilsynet. Dessverre virker de ikke å ta de fleste sakene på alvor, og mange godt dokumenterte anmeldelser har blitt henlagt.

Mange av problemene i griseindustrien skyldes at Nortura, Gilde og andre kjøttaktører driver stadig mer industrialisert og motarbeider selv små forbedringer for dyrevelferden. Likevel har også den enkelte griseprodusent fullt ansvar for dyrevelferden til egne griser. Derfor har vi meldt alle grisefarmene som vi har inspisert til både politiet og Mattilsynet.

Mattilsynet har også blitt varslet underveis i våre inspeksjoner. Likevel har under halvparten av bekymringsmledingene våre blitt fulgt opp med tilsyn, og når Mattilsynet faktisk har ført tilsyn har de ofte unnlatt å reagere på alvorlige lovbrudd de observerer.

Hvordan ivaretas smittevern?

Smittevern er høyt prioritet under inspeksjonene. Helt siden inspeksjonenes begynnelse har strenge retningslinjer for smittervern blitt fulgt. Disse er i tråd med retningslinjer utarbeidet av Mattilsynet og Folkehelse­instituttet. Rutinene er ytterligere skjerpet i forbindelse med den pågående korona­epidemien. Alle inspektører må teste negativt for MRSA (antibiotikarestistente bakterier). De dusjer, tar på rene klær, desinfiserer utstyr og pakker det i plast før de går inn på farmene. Det benyttes heldekkende smittevern­drakter med hette, beskyttende masker, knehøye skoposer og to lag engangs­hansker. Etter at inspeksjonen er over destrueres alt av engangs­utstyr, klær vaskes, inspektørene dusjer, og utstyr desinfiseres. Alt etter ovennevnte smittevernregler.

Stammer lovbruddene fra noen få råtne epler?

Nei. Vi har dokumentert lovbrudd på samtlige 85 inspeksjoner som er gjennomført. Industrien vet at de har et dyrevelferds­problem, men prøver ofte å skylde på enkelt­bønder, for å lure forbrukerne til å tro at de kan kjøpe kjøtt fra for eksempel Gilde med god samvittighet.

Er det ikke innbrudd å gå inn på andres grisefarmer?

Nei. Ifølge dyrevelferds­loven § 4 har enhver plikt til å hjelpe dyr som er syke, skadde eller hjelpeløse. Gjennom inspeksjonene har man avdekket systematiske, omfattende lovbrudd i griseindustrien. Blant funnene er flere alvorlige brudd på dyrevelferds­loven. Mattilsynet og politiet er varslet om forholdene.

Inspektørene bryter seg ikke inn på noen grisefarmer, selv om griseindustrien hevder dette for å unngå fokus på de omfattende lovbruddene mot griser som vi har avdekket. Inspeksjonene foregår ved at man går inn åpne dører i drifts­bygninger hvor dyr holdes og dokumenterer med foto og film hvordan dyrene lever.

Nesten to millioner griser lever innesperret i betong­binger i Norge før de slaktes for å bli koteletter eller andre kjøtt­produkter. Alt tyder på at de fleste av disse grisene lider og lever stimuli­fattige, vonde liv før de slaktes. Dette er forhold som er av stor samfunns­messig betydning, og som må løftes frem i samfunns­debatten.

Er bildene ekte?

Bildene er ekte og ikke manipulerte, selv om vi også skulle ønske at forholdene faktisk var bedre på norske grisefarmer. Fra våre avsløringer er det tatt flere tusen bilder og mange timer med film som viser de samme uakseptable forholdene. Du kan se mer av billed- og videomateriale på vår Flickr-side.

Alt råmaterialet fra inspeksjonene er også overlevert NRK som har gjort en selvstendig gjennomgang og vurdering av bildene.

Er bildene av skitne binger tatt over spaltegulvet i bingen?

Nei. Noen av bildene viser denne delen av bingen, men man har valgt ikke å fokusere på spaltegulvet fordi det er meningen at grisene skal gjøre fra seg der. Bildene av skitne, møkkete binger stammer fra binger hvor grisene er ment å oppholde seg, sove og spise. Dette er i strid med regelverket og er en uakseptabel måte å holde gris på.

vår Flickr-side finner du mer dokumentasjon fra hver farm, blant annet oversiktsbilder av hele binger.

Hjelp grisene - støtt vårt arbeid

Vi er helt avhengig av økonomisk støtte for å kunne avsløre hvordan dyr lever på norske grisefarmer. Din støtte utgjør en stor forskjell for dyrene!

Vil du hjelpe oss å skape en verden uten dyremishandling?

Aktivist omringet av griser