fbpx

Arbeids­metoder

Nettverk for dyrs frihet har lang erfaring i å gjennomføre uanmeldte inspeksjoner av dyrehold. Både dyrevelferd og helse er viktig for oss, og vi følger strenge smittevernrutiner. 

På vei til inspeksjon

I syv år har Nettverk for dyrs frihet inspisert grise­farmer over store deler av landet. Naturen på utsiden av farmene er ofte vakker, med bekker som sildrer, store trær og en nydelig utsikt – en sterk kontrast til de grusomme forholdene grisene lever under på innsiden av farmene.

Pakking av utstyr i plast

Det gjøres grundige forberedelser før alle inspeksjoner. Alle kameraer og annet teknisk utstyr desinfiseres og pakkes inn i plast, for å beskytte mot smitte og avføring fra grisenes skitne levemiljø. 

Smittevern er alltid høyt prioritert. Inspeksjonene følger samme strenge smittevern­regler utarbeidet av Mattilsynet og Folkehelse­instituttet. Rutinene er ytterligere skjerpet i forbindelse med den pågående korona­epidemien. Alle inspektører må teste negativt for MRSA (antibiotika­resistente bakterier). Inspektørene dusjer, tar på rene klær og bruker håndsprit før de går inn på farmen, og det brukes heldekkende smittevern­drakter med hette, beskyttende masker, knehøye skoposer og to lag engangs­hansker.

Aktivist omringet av griser

Det er utfordrende å ta skarpe bilder og videoklipp inne på farmene. Bingene er trange, med mange griser på liten plass. På inspeksjonene prøver inspektørene i størst mulig grad å være «flue på veggen», for å dokumentere dyrenes faktiske hverdag. Dersom det oppdages dyr som åpenbart lider og som enkelt kan hjelpes, gjør vi det. Blant annet har vi reddet flere griser som har sittet fast i skadelig innredning i bingene.

Vi dokumenterer så mye vi kan i løpet av den tiden vi har til rådighet. Grisefarmene er ofte skitne, og dyrene  tvinges til å leve under uverdige forhold, fordi profitt settes over velferden til dyrene. I tillegg til at de levende grisene holdes under grusomme forhold, finner vi stadig døde griser som ligger slengt rundt på gulvet, i vinduskarmer og i overfylte bøtter. Vi finner også ofte døde griser som ligger i samme binge som de levende.

Etter avsluttet inspeksjon av en farm fjernes beskyttelses­utstyret, før dette legges i poser og forsegles. Beskyttelses­utstyret destrueres og alle klær vi har hatt på under beskyttelses­utstyret blir vasket på 60 grader. Vi desinfiserer alle kameraer og alt utstyr vi har hatt med inn på farmen, og alle inspektører dusjer og vasker håret.

Utfylling av inspeksjonsskjema

På vei hjem fra farmen fyller vi ut inspeksjons­skjemaer med detaljert informasjon om forholdene på den besøkte farmen. Vi snakker også ut om hva vi har vært vitne til. Det gjør vondt å forlate griser som lider, men vi vet at vår oppgave er å være «flue på veggen». Vi dokumenterer forholdene grisene lever under for å bidra til en faktabasert og seriøs debatt om hvordan vi skal holde dyr i Norge. 

Bekymringsmelding til Mattilsynet

Det er et problem at Mattilsynet ofte ikke følger opp bekymringsmeldinger og ikke reagerer overfor grisefarmen selv ved klare lovbrudd. Vi har sendt inn mange bekymringsmeldinger til Mattilsynet, men få har blitt tilstrekkelig fulgt opp. Når inspeksjonsperioden er over publiserer vi dokumentasjonen og varsler om kritikkverdige forhold. Forhåpentligvis vil dette føre til at griser i framtiden vil slippe å leve under like grusomme forhold som i dag.

Hjelp grisene - støtt vårt arbeid

Vi er helt avhengig av økonomisk støtte for å kunne avsløre hvordan dyr lever på norske grisefarmer. Din støtte utgjør en stor forskjell for dyrene!

Vil du hjelpe oss å skape en verden uten dyremishandling?

Aktivist omringet av griser