fbpx

Hva har skjedd siden avsløringene

Nettverk for dyrs frihet er en norsk dyrevern­organisasjon som dokumenterer, avslører og bekjemper dyre­mishandling.

Vårt formål

Nettverk for dyrs frihet arbeider for åpenhet og kunnskap om det norske landbruket. Millioner av dyr holdes i det norske landbruket, men hvordan de lever er i stor grad skjult fra offentligheten. I stedet for åpenhet om dyrs faktiske leveforhold, bruker kjøttindustrien store ressurser på villedende markedsføring for å overbevise forbrukerne om at dyr i landbruket har det godt.

Nettverk for dyrs frihet mener at manglende åpenhet og det misvisende bildet som skapes er et demokratisk problem. Uten åpenhet og kunnskap får vi ingen opplyst samfunnsdebatt, mulighet til å ta bevisste valg eller demokratiske prosesser for å endre dyrehold som ikke kan forsvares. Ved å dokumentere faktiske forhold bidrar vi til en faktabasert og seriøs debatt om hvordan vi skal holde dyr i Norge.

Uanmeldt inspeksjon av pelsfarm

Uanmeldt inspeksjon på en norsk pelsfarm.

Uanmeldte inspeksjoner

Vi arbeider primært gjennom uanmeldte inspeksjoner, graveprosjekter og dokumentasjonsarbeid der målet er å bringe skjulte forhold frem i offentligheten. Vi har gjennomført 85 uanmeldte inspeksjoner på grisefarmer over hele landet og avdekket omfattende lovbrudd og uholdbare forhold for dyrene. På inspeksjonene går inspektører inn i fullt beskyttelsesutstyr og dokumenterer dyrs leveforhold med film- og fotokamera. Lovbrudd rapporteres til politi og Mattilsynet.

Nettverk for dyrs frihet har over 10 års erfaring med slikt dokumentasjonsarbeid, og er den eneste norske dyrevernsorganisasjonen som jobber direkte med dette. Ved å dokumentere hvordan dyrene lever, gjennom uvarslede inspeksjoner, kan vi få frem et reelt bilde av dyrenes liv. 

Det lå døde griser strødd rundt omkring på denne farmen. Her ligger flere kadavre i vinduskarmen, og én nede på gulvet i gangen. En inspektør fra Nettverk for dyrs frihet filmer

Uanmeldt inspeksjon på en norsk grisefarm.

Forbud mot pelsdyroppdrett

Nettverk for dyrs frihet har tidligere utført flere hundre uanmeldte inspeksjoner av norske pelsfarmer. Over flere år avdekket vi uholdbare og ulovlige forhold på pelsfarmer over hele landet, blant annet hos lederskikkelser i pelsindustrien.

Dokumentasjonsarbeidet bidro til økt innsikt i hvordan rev og mink i fangenskap lever, massiv mediedekning og en bred samfunnsdebatt og politisk debatt. Avsløringene ledet til at Stortinget vedtok en styrt avvikling av pelsindustrien.

Hvis du ønsker å bidra aktivt i Nettverk for dyrs frihets arbeid for å dokumentere, avsløre og bekjempe dyremishandling kan du melde deg som frivillig

 

Uanmeldt inspeksjon av pelsfarm

Uanmeldt inspeksjon av en norsk pelsfarm.

For mer informasjon om Nettverk for dyrs frihet besøk

Hjelp grisene - støtt vårt arbeid

Vi er helt avhengig av økonomisk støtte for å kunne avsløre hvordan dyr lever på norske grisefarmer. Din støtte utgjør en stor forskjell for dyrene!

Vil du hjelpe oss å skape en verden uten dyremishandling?

Aktivist omringet av griser