fbpx

Varslerne

Nettverk for dyrs frihet varsler om lovbrudd og grusomme forhold i griseindustrien. Vi krever strengere reaksjoner overfor griseindustrien og full åpenhet om hvordan grisene faktisk lever i norsk landbruk.

Elin Malmedal

Elin

Elin Malmedal (32) er født og oppvokst på Toten. Hun er utdannet lektor og underviser i den videregående skolen. De siste seks årene har hun i tillegg arbeidet aktivt med dyrevern og er spesielt opptatt av dyr som holdes i landbruket.

Tor Grobstok

Tor

Tor Grobstok (24) bor i Ås og studerer master i husdyrvitenskap ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Han har gjennomført kurs i vurdering av dyrevelferd for gris, i regi av anerkjente etologer. Han har også tatt en rekke kurs i griseproduksjon og dyrevelferd for gris i regi av Animalia, Norsvin og Helsetjenesten for svin.

Marthe Haarstad

Marthe

Marthe Haarstad (34) kommer fra Trøndelag og er oppvokst på gård. Marthe er utdannet fotojournalist, og er opptatt av å kaste lys over forhold som holdes skjult for samfunnet. Hun mener åpenhet er avgjørende for en opplyst samfunnsdebatt og at folk har rett til å vite hvordan dyr lever i landbruket.

Hjelp grisene - støtt vårt arbeid

Vi er helt avhengig av økonomisk støtte for å kunne avsløre hvordan dyr lever på norske grisefarmer. Din støtte utgjør en stor forskjell for dyrene!

Vil du hjelpe oss å skape en verden uten dyremishandling?

Aktivist omringet av griser